فارسی ساز Microsoft Dynamics 365

فارسی ساز Dynamics 365
فارسی ساز Dynamics 365
  • بهبود ملاحظه سرعت نسبت به نسخه ها قبلی
  • پشتیبانی از CRM 2016 ServicePack 2 (365)
  • قفل نرم‌افزاری به ازای تعداد کاربر
  • سی‌آر‌ام ماکروسافت با محیطی کاملا فارسی و شمسی
  • پشتیبانی از سایر بسته‌های زبانی ماکروسافت
  • پشتیبانی از زبان فارسی به عنوان زبان پایه
  • امکان سفارشی‌سازی CRM در محیطی فارسی
[relatedposts title=”داستانهای مرتبط” idlist=”129,132″]