کمیته ملی پارالمپیک

داستان متفاوت ورزش معلولین

Dynamics 365 در کمیته ملی پارالمپیک نقش متفاوتی را بازی می کند. چرا که دیگر صحبتی از «فروش» و «بازاریابی» و «خدمات» و … نیست. کمیته ملی پارالمپیک مسئولیت شناسایی، ارزیابی و رشد ورزشکاران معلول در سطح ملی و اعزام ایشان به مسابقات بین المللی را برعهده دارد. همانطور که می بینید اینجا دیگر خبری از فروش یا خدمات یا مشتری نیست، در عوض برای کمیته ملی پارالمپیک آنچه که نقش کلیدی دارد، ورزشکار، سوابق ورزشی او، نتایج مسابقات، وضعیت پزشکی، سوابق دارویی و … است.

توزیع کارها

فرآیند اعزام یک هیئت ورزشی به یک رخداد بین المللی، بی شباهت به برگزاری یک رویداد نیست. کارهای زیادی باید بین افراد و تیم های مختلف توزیع شود، هر کدام کار خودشان را انجام دهند، گاهی دو کار می تواند موازی هم انجام گیرد و گاهی انجام یک کار توسط یک تیم مستلزم انجام کار دیگری توسط تیم دیگری است. در این میان ضرب العجل ها و چهارچوب های تنگ زمانی همیشه هستند که با کسی هم تعارف ندارند. توزیع درست کارها بین تیمها و افراد، تعیین مهلت برای انجام هر کار، رعایت ترتیب کارها، و ارسال اعلان و هشدار زمان ارجاع یک کار به یک فرد یا هنگام نزدیک شدن مهلت مقرر، اینها قابلیتهایی از Dynamics 365 هستند که به پارالمپیک کمک کردند تا کارها را بهتر انجام دهد. حالا هر شخص وقتی کاری در قالب یک پرونده به او ارجاع می شود، از طریق Dynamics 365 مطلع می شود. همه اطلاعاتی که یک کارمند برای حل پرونده های خودش نیاز دارد، اعم از اطلاعات فنی ورزشی، پزشکی یا حتی مالی، در اختیار او قرار دارد. او کافی است به Dynamics 365 مراجعه کند و پرونده هایی که به او ارجاع داده شده است را حل کند. با این کار گردش کارها خود به خود اتفاق می افتد و حتی اگر پرونده ای به مهلت قانونی خود نزدیک شود، به کارمند مربوطه هشدار داده خواهد شد. این در حالی است که مدیران نیز در هر لحظه می توانند از پیشرفت کار مطلع شوند، بدانند که چه کارهای انجام شده و کدام ها باقی مانده اند و ببینند که در کدام حوزه ها مشکلاتی وجود دارد.

نمای 360 درجه در Dynamics 365

به عنوان سازمانی که مسئولیت اصلی اش برنامه ریزی برای ورشکاران و ورزش معلولیت کشور است، برای پارالمپیک هیچ چیزی مهمتر از داده های کامل و دقیق نیست که تمام ابعاد موثر در عملکرد یک ورزشکار، از وضعیت خانوادگی تا عملکرد ورزشی و سوابق پزشکی را پوشش دهد. اما تا پیش از Dynamics 365 گردآوری درست داده ها تنها چالش در این زمینه نبوده است. پس از آن به ابزاری نیاز بود که بتوان با آن از وجوه مختلف به یک ورزشکار، یک مسابقه، یا یک رشته ورزشی نگاه کرد . Dynamics 365 به پارالمپیک کمک کرده است تا نه تنها بتوانند تمام انواع داده ها را گردآوری، اعتبارسنجی و ثبت کنند بلکه بتوانند انواع گزارشها و نمودارهای تحلیلی را که برای کار خود نیاز دارند روی داشبورد خود داشته باشند.

[relatedposts title=”محصولات مرتبط” idlist=”144,141,143″]