Bit& SMS

sms

این نرم افزار نیز یک ارتباط دو سویه بین شما و مخاطبانتان اما اینبار بر بستر پیامک برقرار می کند.شما می توانید از طریق سی آر ام برای مشتریانتان پیامک ارسال کنید و هم چنین پیامکی که آنها برای شما فرستاده اند را در سی آر ام دریافت کنید.