Bit& SkypeUp

SkypeUp

 

این نرم افزار پنجره جهنده (PopUp) تماس تلفنی شما را توسعه می دهد به نحوی که اطلاعات تماس گیرنده در این پنجره به کاربر نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل مشخصات گوناگون و سوابقی نظیر تیکتها یا قراردادها یا تماس های اخیر مشتری است. به این ترتیب کاربر هنگام دریافت تماس, نیازی به مراجعه به سی آر ام و جستجوی مشتری ندارد و به این ترتیب با کاهش طول تماسها بهره وری مرکز تماس افزایش می یابد.

از ویژگی های این نرم افزار این است که نیازی به نصب هیچ افزونه ای روی کامپیوتر کاربران نیست.

[relatedposts title=”داستانهای مرتبط” idlist=”129,132″]