شریک تجاری منابع انسانی چیست؟

شریک تجاری منابع انسانی چیست؟

در دنیای کسب و کار امروز، به دنبال بهبود و بهره‌وری بیشتر، تعامل فعال و هماهنگی عالی میان بخش‌های مختلف یک سازمان بیش از پیش اهمیت یافته است. از جمله بخش‌های کلان و کلیدی که نقش بسیار مؤثری در این هماهنگی و ارتقاء ایفا می‌کند، بخش منابع انسانی (منابع انسانی) می‌باشد. در این سناریو، ظهور نقش شریک تجاری منابع انسانی (human resources business partner) به عنوان یک مفهوم مهم و تحولی در مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است. شریک منابع انسانی به عنوان یک نقش استراتژیک در سازمان‌ها، ادغام بین استراتژی‌های تجاری و مدیریت منابع انسانی را فراهم می‌آورد. این نقش فراتر از یک فرآیند اجرایی معمولی در زمینه منابع انسانی می‌رود و به دلیل توانایی‌های استراتژیک و تجاری خود، در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان تأثیرگذاری می‌کند. در این مقاله، به بررسی عمیق و دقیق شریک تجاری منابع انسانی، نقش و اهمیت آن در توسعه‌ی استراتژی‌های سازمانی، بهبود ارتباطات داخلی، افزایش توانمندی‌های کارکنان و در نهایت، بهبود عملکرد و موفقیت سازمانی خواهیم پرداخت.

تعریف شریک تجاری منابع انسانی

شریک تجاری منابع انسانی (HR Business Partner) یک نقش بسیار مهم و استراتژیک در حوزه‌ی منابع انسانی است که در دنیای کنونی کسب و کار، نقش آن بیش از پیش ارزش‌آفرین و حیاتی شناخته می‌شود. شریک منابع انسانی فراتر از یک نماینده منابع انسانی سنتی است و با متمرکز شدن بر ارتباطات استراتژیک با سایر بخش‌های سازمان، به بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف تجاری کمک می‌کند. شریک منابع انسانی یک متخصص منابع انسانی است که درک عمیقی از استراتژی‌ها، اهداف و نیازهای تجاری سازمان دارد و توانایی اجرایی بالا برای اجرای این استراتژی‌ها را دارد. این نقش باید با توانایی ارتباطات برجسته و تعامل فعال با مدیران و تیم‌های مختلف در سازمان، ارتباط برقرار کند تا منابع انسانی را به یک همکار ارزشمند و استراتژیک در جهت دستیابی به اهداف سازمانی تبدیل کند. وظایف HRBP شامل توسعه و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی متناسب با اهداف سازمان، ارائه‌ی مشاوره به مدیران در خصوص مسائل منابع انسانی، ارتقاء فرهنگ سازمانی، بهبود فرآیندها و ارتقاء عملکرد افراد و تیم‌ها می‌باشد. در کل، شریک تجاری منابع انسانی می‌تواند به عنوان پلی مؤثر و هماهنگ بین مدیریت و توسعه‌ی منابع انسانی باشد و سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک کمک نماید.

مفهوم شریک تجاری منابع انسانی

وظایف شریک تجاری منابع انسانی

وظایف یک شریک تجاری منابع انسانی گسترده و چالش‌برانگیز هستند و این نقش باید در سازمان‌ها به عنوان یک متخصص منابع انسانی با توانایی‌ها و مهارت‌ها استراتژیک ترتیب داده شود. در زیر، وظایف مهم یک HRBP آورده شده‌اند:

توسعه و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی

طراحی، توسعه و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی که با اهداف و استراتژی‌های کلان سازمان هماهنگ باشند، به یک فرآیند استراتژیک و اساسی تبدیل شده است که در تحقق مأموریت و دستیابی به اهداف اصلی سازمان اساسی است. در اینجا چند مرحله‌ی کلیدی برای اجرای این فرآیند توسط شریک تجاری منابع انسانی آورده شده است:

 

 • در این مرحله، باید محیط خارجی و داخلی سازمان، رقبا، فرصت‌ها و چالش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اهداف کلان و استراتژی‌های سازمان باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند تا استراتژی‌های منابع انسانی با آن‌ها هماهنگ شوند.
 • با توجه به تحلیل محیطی و استراتژی‌های کلان، نیازهای منابع انسانی برای پیاده‌سازی استراتژی‌ها شناسایی می‌شود. این نیازها ممکن است شامل توانمندی‌ها، مهارت‌ها، تعداد و ساختار نیروی کار و سایر عوامل منابع انسانی باشند.
 • با توجه به نیازهای شناسایی شده، استراتژی‌های منابع انسانی باید توسعه داده شوند. این استراتژی‌ها باید متناسب با اهداف کلان سازمان، نیازهای نیروی کار و فرهنگ سازمانی باشند.

 

تاحد امکان، هماهنگی مداوم با استراتژی‌های کلان سازمان و تجدیدنظر مداوم در استراتژی‌های منابع انسانی از اهمیت بالایی برخوردارند و این فرآیند باید به صورت یک چرخه‌ی مداوم در حال اجرا باشد.

استراتژی منابع انسانی توسط شریک تجاری آن

مشاوره و پشتیبانی مدیران

مشاوره و پشتیبانی مدیران توسط شریک منابع انسانی اساسی است و می‌تواند به بهبود عملکرد و بهره‌وری در سازمان بسیار کمک کند. شریک تجاری منابع انسانی به عنوان فردی که در توسعه و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی سازمانی نقش دارد، مسئولیت دارد که به مدیران کمک کند تا به بهترین شکل از منابع انسانی استفاده کنند. در زیر تعدادی از ویژگی‌ها و نقش‌های human resources business partner در ارائه‌ی مشاوره و پشتیبانی به مدیران آورده شده است:

   – تحلیل نیازهای سازمانی و فهم عمیق از استراتژی‌ها، هدف‌ها و نقاط قوت و ضعف سازمان.

   – همکاری در توسعه و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی که با استراتژی‌های کلان سازمان هماهنگ باشند.

   – شناسایی نقاط ضعف مدیران و توسعه‌ی مهارت‌های لازم برای بهبود عملکرد آن‌ها.

   – ترویج همکاری و تعامل بین تیم‌ها و افراد و تشویق به مشارکت فعال در فرآیندهای گروهی.

   – ارائه‌ی راهکارها و راهنمایی‌های عملی در زمینه‌های مدیریتی، ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد.

 

شریک تجاری منابع انسانی با ارائه‌ی مشاوره و پشتیبانی به مدیران، به تحقق اهداف سازمانی و بهبود فعالیت‌های منابع انسانی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی کمک می‌نماید.

توسعه فرهنگ سازمانی

توسعه‌ی فرهنگ سازمانی توسط شریک تجاری منابع انسانی یک وظیفه‌ی بسیار اساسی و تأثیرگذار است که به بهبود فرهنگ و ارتقاء ارزش‌ها و اصول موردنیاز سازمان کمک می‌کند. در اینجا چند گام مهم برای توسعه‌ی فرهنگ سازمانی توسط human resources business partner آورده شده است:

 

   – بررسی و درک دقیق از فرهنگ سازمانی فعلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن.

   – اطمینان از هماهنگی فرهنگ سازمانی با استراتژی‌ها و اهداف کلان سازمان.

   – مشارکت در تعیین ارزش‌ها، اصول و رفتارهای موردنیاز برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی مثبت و موفق.

   – ارائه‌ی راهکارهایی برای افزایش انگیزه و مشارکت فعال کارکنان در ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی.

 

شریک منابع انسانی با اجرای این مراحل و توسعه‌ی فرهنگ سازمانی مناسب، به بهبود انگیزش و تعهد کارکنان، ارتقاء کارآیی و عملکرد سازمانی و ایجاد محیطی مثبت و موفق کمک می‌کند.

توسعه فرهنگ سازمانی از وظایف شریک تجاری منابع انسانی

مدیریت کارکنان و عملکرد

مدیریت کارکنان و عملکرد توسط شریک تجاری منابع انسانی یکی از مهمترین وظایف این نقش است که به بهبود عملکرد و بهره‌وری در سازمان کمک می‌کند. در ادامه، تعدادی از نقش‌ها و وظایف HRBP در مدیریت کارکنان و بهبود عملکرد آورده شده است:

 

   – تحلیل نیازهای نیروی کاری سازمان در زمینه‌ی تعداد و مهارت‌های موردنیاز و تأمین نیروی کار مناسب.

   – مشارکت در فرآیند جذب و انتخاب کارکنان با توجه به نیازهای سازمان و مشخصات شغلی.

   – برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی و توسعه‌ی مهارت‌ها به منظور بهبود عملکرد کارکنان.

   – طراحی و اجرای سیستم‌های ارزیابی عملکرد، تعیین اهداف و ارائه‌ی بازخورد سازنده به کارکنان.

 

شریک منابع انسانی با انجام این نقش‌ها، به بهبود مدیریت کارکنان و ارتقاء عملکرد و کارآیی در سازمان کمک کرده و به بهبود عملکرد سازمانی کمک می‌کند.

مدیریت تغییرات

مدیریت تغییرات توسط شریک تجاری منابع انسانی اساسی است و نقش بسیار حیاتی در موفقیت فرآیند تغییر در سازمان دارد. در زیر، نقش‌ها و وظایف شریک منابع انسانی در مدیریت تغییرات آورده شده است:

 

   – تحلیل شرایط داخلی و خارجی سازمان به منظور شناخت عوامل مؤثر در فرآیند تغییرات.

   – همکاری با تیم‌های مدیریتی در تعیین و تدوین استراتژی‌ها و راهبردهای تغییرات.

   – اطمینان از تأثیرگذاری تغییرات بر فرهنگ سازمانی و ارتقاء فرهنگ مناسب جهت پذیرش تغییرات.

   – شناسایی و مدیریت مخاطرات و مقاومت‌ها در پذیرش تغییرات و ارائه‌ی راهکارهای کاهش مقاومت.

 

 

منابع انسانی با اجرای این نقش‌ها و وظایف، به مدیریت مؤثر تغییرات در سازمان کمک کرده و فرآیند تغییرات را بهبود بخشیده و تسهیل می‌کند.

مدیریت تغییرات توسط HRBP

پیش‌بینی و تأمین نیروی کار

پیش‌بینی و تأمین نیروی کار توسط شریک تجاری منابع انسانی از جمله وظایف حیاتی این نقش در یک سازمان است. این فرآیند تأمین نیروی کار به تجزیه و تحلیل نیازهای نیروی کاری، استراتژی‌های جذب و ارائه‌ی راهکارهای بهینه برای تأمین نیروی کار بر اساس اهداف و نیازهای سازمانی اشاره دارد. در زیر تعدادی از نقش‌ها و وظایف HRBP در این زمینه آورده شده است:

 

   – انجام تحلیلی دقیق از نیازهای نیروی کاری در حال حاضر و آینده‌ی سازمان.

   – مشارکت در توسعه‌ی استراتژی‌های منابع انسانی برای مطابقت با اهداف و رشد سازمان.

   – تعیین نیازمندی‌های مشاغل و پروفایل‌های شغلی موردنیاز برای جذب نیروی کار متناسب.

   – طراحی و اجرای استراتژی‌ها و روش‌های جذب و انتخاب بهینه‌ی نیروی کار بر اساس نیازها.

   – طراحی و ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی جهت توسعه‌ی مهارت‌ها و به‌روزرسانی نیروی کار.

   – مشاوره و همراهی در فرآیند استخدام و مدیریت مسائل رفتاری و کاری.

 

شریک تجاری منابع انسانی با انجام این نقش‌ها و وظایف، به بهبود فرآیند پیش‌بینی و تأمین نیروی کار و افزایش بهره‌وری و کارآیی در سازمان کمک می‌کند.

تعامل با کارکنان

تعامل با کارکنان توسط شریک تجاری منابع انسانی  یک نقش بسیار مهم و حیاتی است که به بهبود ارتباطات و هماهنگی بین کارکنان و سازمان کمک می‌کند. در زیر تعدادی از نقش‌ها و وظایف human resources business partner در تعامل با کارکنان آورده شده است:

 

   – فراهم کردن فرصت برای گوش دادن به مسائل، نظرات و نیازهای کارکنان و ارائه‌ی مشاوره در این خصوص.

   – مدیریت و حل اختلافات بین کارکنان و کمک به کنترل تنش‌ها و مسائل ارتباطی.

   – ایجاد فضاهایی برای مشارکت فعال کارکنان و تشویق به همکاری و تیم‌بندی.

   – تقویت و ارتقاء روابط بین افراد و گروه‌ها به منظور افزایش همبستگی و همکاری.

   – ارائه‌ی فرصت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی شغلی و حرفه‌ای به کارکنان.

 

شریک تجاری منابع انسانی با اجرای این نقش‌ها و وظایف، به بهبود تعاملات و ارتباطات با کارکنان و افزایش رضایت و مشارکت آن‌ها در سازمان کمک می‌کند.

مدیریت روابط کارگزاری

مدیریت روابط کارگزاری توسط شریک تجاری منابع انسانی مرتبط با مدیریت و هماهنگی ارتباطات و ارتباطات بین کارکنان و مدیران در یک سازمان است. این نقش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا ارتباطات سالم و کارآمد میان کارکنان و مدیران می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش هماهنگی کمک کند. در زیر، تعدادی از نقش‌ها و وظایف شریک تجاری منابع انسانی در مدیریت روابط کارگزاری آورده شده است:

 

   – ارتقاء و تسهیل فرآیند ارتباطی بین مدیران و کارکنان به منظور ایجاد یک محیط کاری باز و کارآمد.

   – کمک به مدیران در مدیریت و کنترل ارتباطات بین کارکنان و مدیران در جهت حل اختلافات و مسائل کاری.

   – تشویق به فرهنگ بازخورد و تعامل مستمر میان اعضای تیم و ارتقاء ارتباطات بر مبنای بازخورد به منظور بهبود عملکرد و رفتارها.

 

   – آموزش و توسعه‌ی مهارت‌ها ارتباطی در مدیران و کارکنان به منظور بهبود کیفیت ارتباطات.

 

شریک تجاری منابع انسانی با اجرای این نقش‌ها و وظایف، به بهبود ارتباطات داخلی و خارجی، هماهنگی بین کارکنان و مدیران و کیفیت فرآیند کارگزاری کمک می‌کند.

تعامل با کارکنان چگونه توسط شریک تجاری منابع انسانی انجام می‌شود؟

مهارت های شریک تجاری منابع انسانی

شریک تجاری منابع انسانی باید مجموعه‌ای از مهارت‌های چندگانه داشته باشد تا بتواند نقش بسیار مؤثری در مدیریت منابع انسانی ایفا کند و به استراتژی‌ها و اهداف سازمانی کمک کند. در زیر تعدادی از این مهارت‌ها آورده شده است:

 

 • مهارت‌های ارتباطی فوق‌العاده: برقراری ارتباطات مؤثر با اعضای تیم، مدیران و سایر بخش‌ها تا بتواند نیازها و مسائل منابع انسانی را به‌طور واضح و موثر ارتباط برساند.

 

 • توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری: توانایی تحلیل دقیق و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با مسائل منابع انسانی و اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک و موثر بر اساس این تحلیل‌ها.

 

 • مهارت‌های مدیریت پروژه: توانایی مدیریت و هدایت پروژه‌های منابع انسانی به‌طور موثر و به موقع.

 

 • مدیریت زمان: مدیریت بهینه‌ی زمان برای انجام وظایف و پروژه‌ها، ترتیب‌بندی اولویت‌ها و مدیریت وظایف چندگانه‌ی همزمان.

 

 • توانایی حل مسائل و اتخاذ تصمیمات سریع و موثر: توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات منابع انسانی و اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع.

 

 • مهارت‌های گفت‌وگو: توانایی حل اختلاف‌های کاری با توجه به نیازهای افراد و مسائل سازمانی.

 

 • مهارت‌های آموزش و توسعه: توانایی طراحی و ارائه‌ی دوره‌های آموزشی و توسعه‌ی فردی و تیمی برای کارکنان.

 

 • فهم استراتژیک و کسب‌وکاری: درک عمیق از استراتژی‌ها و اهداف کسب و کار و توانایی هماهنگی استراتژی‌های منابع انسانی با این اهداف.

 

 • مهارت‌های فرهنگ سازمانی: توانایی ارتقاء و حفظ فرهنگ سازمانی مثبت و افزایش مشارکت کارکنان.

 

 • مدیریت تغییر و نوآوری: توانایی مدیریت و تسهیل تغییرات و نوآوری در سازمان و تعامل با افراد در زمینه‌های مختلف.

 

 • مهارت‌های فنی منابع انسانی: آشنایی با اصول و فرآیندهای منابع انسانی، سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (منابع انسانیIS) و سایر ابزارهای مرتبط با منابع انسانی.
مهارت های شریک تجاری منابع انسانی چیست؟

جمع‌بندی

در نتیجه، شریک تجاری منابع انسانی نقش حیاتی و اساسی در مدیریت منابع انسانی و ارتقاء عملکرد سازمانی دارد. این نقش با هدف هماهنگی استراتژی‌های منابع انسانی با اهداف کلان سازمان، تسهیل ارتباطات داخلی و تعاملات مثبت بین کارکنان و مدیران، توسعه‌ی مهارت‌ها و قابلیت‌های کارکنان و تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرایی فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی، ایفای نقش می‌کند. human resources business partner با ایجاد ارتباط نزدیک با کارکنان و مدیران، ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت و ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه برای کارکنان، به بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقاء عملکرد کلان سازمانی کمک می‌کند. این نقش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با دقت و تأمل در ارتقاء عملکرد و بهره‌وری سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

این اعلان را به اشتراک گذارید