هوش تجاری

امروزه با بیشتر شدن فضای رقابتی بین مجموعه ها داشتن محاسبات دقیق در اجرای برنامه ها امری ضروری ست. به کمک هوش تجاری بینش قابل اجرایی را به تجارت خود تزریق کنید، این نرم افزار گزارشی از انواع داده ها مقل هزینه ها، فرآیندها، استخدام کارکنان، خدمات مشتریان و ... جمع آوری و تجزیه و تحلیل میکند. شما میتوانید با استفاده از این اطلاعات پیش بینی درستی از فرآیندهای کسب و کار خود داشته باشید و درست تر و صحیح تر تصمیم بگیرید.

با استفاده از این نرم افزار وضعیت کسب و کار خود را بررسی کنید و راهکارهای درست را در اولویت قرار دهید. همچنین با شناسایی نقاط ضعف مجموعه خود نسبت به رفع آنها اقدام کنید یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار قابلیت داده کاوی این نرم افزار است تا از این طریق بتوانید روند اجرایی اهداف را به طور روزانه ردیابی کنید و بتوانید آنها را بهترین شکل مدیریت کنید، شما با این اطلاعات ارزشمند میتوانید مدیریتی هوشمندانه داشته باشید و تصمیمات استراتژیک سریع بگیرید.

از آنجایی که نرم افزار هوش تجاری با سرعت و دقت بالایی داده ها را جمع آوری، آنالیز و دسته بندی میکند پرسنل شما زمان آزادتری برای انجام سایر مسئولیت ها دارند و در نتیجه این امر باعث کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت در تصمیم گیری شده و در نتیجه در هزینه ها چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مالی صرفه جویی میشود.

generic
generic 3

اطلاعات بیشتر درباره ما

بیت اند ارائه کننــده راهکارهای نرم افزاری مایکروسافت در ایران

برای شروع آماده اید؟

مشاوران ما در بیت اند اماده پاسخ گویی به سوالات شما هستند.