باشگاه مشتریان

سرمایه های یک بیزینس بدون شک مشتریان آن بیزینس هستند. بنابراین هزینه های بسیار زیادی صرف جذب میشتری میشود بنابراین لزوم ایجاد سازو کاری مطمئن و جذاب برای حفظ مشتری های فعلی و جذب بیشتر مشتری و همینطور صرف هزینه های معقول جهت اجرای اینکار ضروری ست

نرم افزار باشگاه مشتریان تمامی این نیازها را برطرف میکند و این امکان را برای شما فراهم میکند تا بتوانید از راه های مختلف این کار را انجام دهید. مثال به وسیله ارائه انواع خدمات و پیشنهادات شخصی سازی شده از کانال های ارتباطی مناسب میزان وفاداری مشتری را افزایش دهید با استفاده از این نرم افزار اطالعات مربوط به عالیق و سوابق تعامالت و خریدهای مشتری را گردآوری کنید. این داده ها برای تحلیل رفتار مشتری و روند فعالیت شرکت به کار میرود و همچنین به شخصی سازی پیشنهادات و تامین نیازهای مشتری کمک میکند

در باشگاه مشتریان پیشنهادات خالقانه ای میتوانید برای مشتری بفرستید و مشتری را به ارتباطی پایدار سوق دهید. به این ترتیب با ایجاد روابط معنادار و قوی در باشگاه مشتریان قادر خواهید بود سهم بیشتری از کیف پول مشتریان خود داشته باشید

generic
generic 3

اطلاعات بیشتر درباره ما

بیت اند ارائه کننــده راهکارهای نرم افزاری مایکروسافت در ایران

برای شروع آماده اید؟

مشاوران ما در بیت اند اماده پاسخ گویی به سوالات شما هستند.