منابع انسانی

از حساس ترین بخش های یک مجموعه، بخش منابع انسانی میباشد. یکی از عوامل موفقیت یک مجموعه بهبود عملکرد فرآیند و عملکرد بخش منابع انسانی است. برای اجرای هرچه صحیح تر از این بخش، استفاده از نرم افزار هایی که ضریب خطاها را کاهش دهد و بهره وری و عملکرد این بخش را ساماندهی کند ضروری می باشد. بعنوان مثال حضور و غیاب کارمندان و پرسنل، یکی از چالش های مهم مجموعه ها میباشد، اما ممکن است در کسب و کار شما به صورتی باشد که بنا به دالیلی مثل ثابت نبودن محل پروژه، دورکاری، ماموریت های مداوم، ممکن نبودن نصب دستگاه در محل کار و... امکان ثبت حضور و غیاب را نداشته باشید.

نرم افزار حضور و غیاب بیت اند، بدون شک راه حل مناسبی برای شماست. نصب یک نرم افزار بر روی موبایل کارمندان و اتصال آن از طریق یک افزونه به داینامیک 365 این نرم افزار عالوه بر ثبت ساعات کاری کارمندان و منابع دیگر امکان دریافت اطالعات برای برنامه ریزی بخش های دیگر مثل فروش، بازاریابی و ... هم به شما میدهد

این نرم افزار قابلیت اتصال به سخت افزارهای حضور و غیاب هم دارد. قابلیت ایجاد محدودیت دسترسی و همینطور طراحی انواع ساعت کاری برای هر کارمند نیز از دیگر ویژگی های این نرم افزار میباشد. در برخی از سازمان ها سلسله مراتبی برای گرفتن مرخصی وجود دارد بنابراین شما با این نرم افزار میتوانید سلسله مراتب مجموعه خود را نیز برای نرم افزار تعریف کنید یکی از مهمترین ویژگی های این نرم افزار کنترل منابع غیرانسانی است، به این ترتیب که شما با نصب یک سخت افزار بر روی منابع غیرانسانی خود این منابع را کنترل میکنید از دیگر ویژگی های این نرم افزار مدیریت کارجویان است، قطعا شما هم با معظل ثبت و بررسی رزومه ها و امکان گزارش گیری از آنها مواجه هستید، این موضوع نیز در نرم افزار منابع انسانی بیت اند حل شده و نیز شما قادر خواهید بود تا عملکرد کارکنان مجموعه خود را نیز بررسی کنید

generic
generic 3

اطلاعات بیشتر درباره ما

بیت اند ارائه کننــده راهکارهای نرم افزاری مایکروسافت در ایران

برای شروع آماده اید؟

مشاوران ما در بیت اند اماده پاسخ گویی به سوالات شما هستند.