منابع انسانی داده محور چیست

منابع انسانی داده محور

منابع انسانی داده محور چیست؟

این سوال باعث می‌شود تا به جهان منابع انسانی با یک نگاه جدید بنگرید و این بار با تکیه بر داده‌ها و اطلاعات شفاف تصمیم‌گیری کنید. در دنیایی پر از داده و اطلاعات، Data Driven HR به شما ابزارها و روش‌های جدیدی را ارائه می‌دهد تا تصمیم‌های استراتژیک را بر اساس داده‌ها و آمارهای دقیقتری اتخاذ کنید. از پیش‌بینی نیازها تا بهبود عملکرد و افزایش مشارکت کارکنان، منابع انسانی داده محور، یک اصل انقلابی در اداره و بهره‌برداری از منابع انسانی است. با ما همراه شوید تا به شما نشان دهیم که چگونه از این تکنولوژی نوآورانه مدیریت منابع انسانی بهره‌برداری کنید و منابع انسانی خود را به محوری برای رشد و توسعه تبدیل کنید.

فرایند منابع انسانی داده محور

فرآیند منابع انسانی داده محور (Data-Driven HR) یک رویکرد جدید در مدیریت منابع انسانی است که بر اساس تجمیع، تحلیل و بهره‌برداری از داده‌های مرتبط با کارکنان در یک سازمان عمل می‌کند. شیوه کار این فرآیند این گونه است که اطلاعات مرتبط با کارکنان مانند عملکرد، توانمندی‌ها، تجربیات و اطلاعات مرتبط با پرداخت و پاداش جمع‌آوری و سپس تحلیل می‌شوند تا در زمینه مدیریت منابع انسانی تصمیمات بهتری اتخاذ شود.

به طور کلی،  Data Driven HRشامل مراحل زیر است:

 • جمع‌آوری داده: در این مرحله، اطلاعات مرتبط با کارکنان گردآوری می‌شوند. این اطلاعات شامل مشخصات فردی (نام، سن، تحصیلات)، اطلاعات شغلی (عنوان شغلی، سوابق شغلی)، اطلاعات عملکردی (ارزیابی‌ها و بازخوردها) و اطلاعات مرتبط با پاداش و پرداختی‌ها می‌شوند.
 • ذخیره‌سازی داده: داده‌ها به شکل مستند و سازماندهی شده در پایگاه‌داده‌ سازمان ذخیره می‌شوند. برای حفظ حریم خصوصی کارکنان، پایگاه‌داده‌ باید از نظر امنیتی کاملاً محافظت شده باشد.
 • تحلیل داده: در این مرحله، از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده مانند نرم‌افزارهای مایکروسافت اکسل یا ابزارهای تخصصی برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. تحلیل‌ها معمولاً به منظور بررسی عملکرد کارکنان، شناخت توانمندی‌ها و نیازهای آموزشی و همچنین بررسی سیاست‌های پاداش و پرداخت انجام می‌شود.
 • تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: پس از تحلیل داده‌ها، مدیران منابع انسانی قرار است تصمیم‌های مبتنی بر داده بگیرند. این تصمیمات می‌توانند شامل مسائلی مانند ارتقاء کارکنان، تعیین پاداش و پرداخت، تخصیص منابع برای آموزش و توسعه حرفه‌ای باشند.
 • پیاده‌سازی تصمیمات: تصمیمات گرفته شده در مرحله قبلی پیاده‌سازی می‌شوند. این پیاده‌سازی شامل ارتقاء‌های شغلی، تغییرات در سیاست‌ها و فرآیندهای منابع انسانی می‌باشد.
 • پیگیری و ارزیابی: پس از پیاده‌سازی تصمیمات، لازم است تا عملکرد و تأثیر تصمیمات مورد ارزیابی قرار گیرد. این کار به مدیران امکان ارزیابی تصمیماتشان را می‌دهد تا در صورت لزوم، تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.

تا الان مشخص شد که فرآیند منابع انسانی داده محور، بر پایه داده‌ها و اطلاعات موجود در سازمان عمل می‌کند تا تصمیمات مناسب و مؤثری در زمینه مدیریت منابع انسانی گرفته شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود کارایی سازمان و افزایش بهره‌وری از منابع انسانی کمک کند.

Data Driven HR

کاربرد منابع انسانی داده محور

کاربرد منابع انسانی داده محور در سازمان‌ها بسیار گسترده است و به بهبود مدیریت منابع انسانی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک می‌کند. در زیر به برخی از کاربردهای اصلی منابع انسانی داده محور پرداخته خواهد شد:

 • توسعه و مدیریت عملکرد کارکنان: یکی از کاربردهای اصلی منابع انسانی داده محور، توسعه و بهبود عملکرد کارکنان است. با تحلیل داده‌های مرتبط با عملکرد کارکنان، سازمان‌ها می‌توانند عیوب و نقاط قوت کارکنان را شناسایی کرده و اقداماتی جهت بهبود عملکرد آن‌ها اخذ کنند. نتیجه این امر کمک به بهره‌وری و کارایی کارکنان است.
 • پاداش و پرداخت عادلانه: استفاده از سیستم Data Driven HR، در بخش سیاست‌های پاداش و پرداخت نیز موثر است. این سیستم میزان پاداش و پرداختی را بر اساس داده‌ها و عملکرد واقعی کارکنان تنظیم می‌کند. نتیجه این امر منجر به بدست آمدن ارقام عادلانه‌تری شده و به کارکنان انگیزه بیشتری برای بهبود عملکردشان می‌دهد.
 • توسعه حرفه و تخصص‌ کارکنان: اطلاعات مرتبط با توسعه حرفه‌ و تخصص کارکنان اهمیت ویژه‌ای دارد. با تحلیل این داده‌ها، سازمان‌ها می‌توانند دوره‌های آموزشی مؤثری برای توسعه حرفه‌ و تخصص نیروهایشان در نظر بگیرند.
 • مدیریت تیم‌ها و گروه‌ها: سیستم Data Driven HR به مدیران امکان بررسی دقیق عملکرد و کارایی تیم‌ها و گروه‌ها را می‌دهد. نتیجه این بررسی بهبود همکاری و کارایی گروه‌ها در سازمان است.
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی: با تحلیل دقیق داده‌ها، سازمان‌ها می‌توانند به بهبود برنامه‌ریزی منابع انسانی خود بپردازند. این موارد شامل جذب نیروی انسانی مورد نیاز، جذب استعدادهای مورد نیاز برای پروژه‌های آینده، و تخصیص بهینه منابع انسانی می‌شود.

کاربرد منابع انسانی داده محور به سازمان‌ها امکان بهره‌وری بیشتر از داده‌های خود برای بهبود مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری بالاتر، و تصمیمات استراتژیک بهتر را می‌دهد. این رویکرد برای مدیران منابع انسانی اطلاعات دقیق‌تری را جهت اخذ تصمیمات مؤثر و با بهره‌وری بیشتر فراهم می‌کند.

مدیریت منابع انسانی داده محور

مزایای منابع انسانی داده محور

مزایای منابع انسانی داده محور (Data Driven HR) برای سازمان‌ها و نتایجی که این بهبود در مدیریت منابع انسانی ایجاد می‌کند، بسیار مهم و گویا هستند. در ادامه بر روی برخی از مزایای این رویکرد متمرکز خواهیم شد:

 • افزایش بهره‌وری: با بهره‌گیری از داده‌ها برای بهبود عملکرد کارکنان، سودآوری سازمان نیز افزایش می‌یابد. کارکنان با داشتن اهداف و پاداش‌های مشخص‌تر، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خواهند داشت که منجر به عملکرد بهتر سازمان در دست‌یابی به اهدافش می‌شود.
 • جذب و حفظ استعدادها: استفاده از داده‌ها به سازمان‌ها در بهبود فرآیندهای جذب و حفظ استعدادها کمک شایانی خواهد کرد. اطلاعات توانمندی‌ها و مهارت‌های کارکنان باعث می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند به‌طور دقیقتر و موثرتر استعدادهای مناسب را جذب و حفظ کنند.
 • کارگزاری مؤثرتر: مدیران منابع انسانی می‌توانند با دسترسی به داده‌ها و ابزارهای تحلیلی، موثرترین تصمیمات در زمینه پاداش، ارتقاء، و توسعه کارکنان را اتخاذ کنند.
 • بهبود قراردادها: داده‌ها به سازمان‌ها امکان ایجاد قراردادهای کاری عادلانه‌تری با کارکنان را می‎‌دهد که این امر در نحوه پاداش‌دهی و پرداخت به کارکنان نیز تاثیرگذار است.
 • ردیابی پیشرفت و ارزیابی عملکرد: از طریق داده‌ها، می‌توان پیشرفت کارکنان را به دقت ردیابی و عملکرد آن‌ها را ارزیابی کرد و مدیران می‌توانند تصمیمات درست‌تر و مبتنی بر داده‌های واقعی بگیرند.
 • رقابتی‌تر شدن در بازار کار: سازمان‌هایی که در مدیریت منابع انسانی خود بهبودی از طریق داده‌ها ایجاد می‌کنند، در بازار کار نیز از نظر رقابتی‌تر بهتر عمل می‌کنند. این سازمان‌ها استعدادهای مناسب‌تری جذب کرده و توانایی‌های کارکنان خود را افزایش می‌دهند.
 • کاهش خطاها و مشکلات منابع انسانی: تحلیل داده‌ها به شناسایی و رفع مشکلات منابع انسانی کمک کرده و از خطاها و ناکارآمدی‌های مدیریتی جلوگیری می‌کند.

به طور خلاصه، منابع انسانی داده محور ابزاری قدرتمند برای بهبود مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری سازمان‌هاست. این رویکرد با ارائه داده‌های دقیق و مستند، افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های کارکنان، و ایجاد تصمیمات مؤثر در زمینه منابع انسانی به توسعه و رشد سازمان‌ها کمک می‌کند.

داده محوری در منابع انسانی

برخی از فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده در منابع انسانی داده محور

 • سیستم‌های مدیریت منابع انسانی: سیستم‌های HRMS، امکان مدیریت بهتر اطلاعات مرتبط با کارکنان را فراهم می‌کند. این سیستم‌ها از پایگاه‌داده‌ها برای ذخیره و مدیریت اطلاعات کارکنان استفاده و به تجمیع داده‌ها برای تحلیل‌های استراتژیک کمک می‌کنند.
 • سیستم‌های تصمیم‌گیری: ابزارهایی مانند BI، از داشبوردها و گزارش‌های کاملی برای تجزیه و تحلیل داده‌های منابع انسانی استفاده می‌کنند. این ابزارها از داده‌های جمع‌آوری شده برای ارائه گزارش‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را پشتیبانی کنند.
 • سیستم‌های مدیریت کارکنان: سیستم‌های مدیریت کارکنان (TMS)، به سازمان‌ها در مدیریت اطلاعات مرتبط با انتخاب، ارتقاء، آموزش، و ارزیابی کارکنان کمک می‌کنند. این سیستم‌ها معمولاً دارای ابزارهایی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد کارکنان هستند.
 • فضای ابری (Cloud Computing): استفاده ازCloud Computing به سازمان‌ها قابلیت ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های منابع انسانی را در محیط‌های ابری می‌دهد تا داده‌ها به راحتی قابل دسترسی و به اشتراک‌گذاری با تیم‌های مختلف باشند.
 • اینترنت اشیاء: IoT به سازمان‌ها امکان جمع‌آوری خودکار داده‌های مرتبط با حضور و فعالیت کارکنان را می‌دهد. به عنوان مثال، سنسورهای متصل به اینترنت می‌توانند اطلاعاتی مانند حضور و غیاب کارکنان را به سیستم‌های منابع انسانی ارسال کنند.

هدف اصلی این فناوری‌ها و ابزارها این است که داده‌های منابع انسانی را به بهترین شکل ممکن جمع‌آوری، مدیریت، و تجزیه و تحلیل کنند تا به بهبود مدیریت منابع انسانی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در سازمان کمک شود.

برخی از فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده در منابع انسانی داده محور

جمع‌بندی

منابع انسانی داده محور یک رویکرد نوآورانه و تازه در حوزه مدیریت منابع انسانی (HRM) است که با استفاده از داده‌ها، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای مدیریت منابع انسانی خود اخذ کنند. این رویکرد با تحلیل داده‌های مربوط به کارکنان برای بهبود مدیریت و عملکرد، پاداش و پرداخت عادلانه و توسعه حرفه و تخصص کارکنان استفاده می‌کند. مزایا و فواید منابع انسانی داده محور شامل افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیندهای جذب و حفظ استعدادها، کاهش خطای انسانی و غیره می‌شود. در نهایت، منابع انسانی داده محور به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به شکل بهتری منابع انسانی خود را مدیریت کرده و سریع‌تر به اهداف استراتژیک خود دست یابند. این رویکرد در بهبود عملکرد، بهره‌وری و همچنین مدیریت منابع انسانی پیشرفته سازمان‌ها نقش اساسی و مهمی ایفا می‌کند.

این اعلان را به اشتراک گذارید